X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

What elseچه چیز دیگری

Who elseچه کس دیگری

How elseپس چطور از چه راه دیگری

اعداد ترتیبیordinal number

First1stاول

Second2ndدوم

Third 3rdسوم

در بقیه ی موارد برای ساختن اعداد ترتیبی از پسوند th استفاد ه می کنیم

Fourth4th

Fifth

Sixth

Seventh

Eighth

Ninth

Tenth

Eleventh

Twelfthدوازدهم

برای نوشتن تاریخ چندین راه وجود دارد برخی ماه را قبل از روز می نویسند بر خی روز را قبل از شماره ی سال از ویرگول می توان استفاده کرد

March 21st 1970

21st march 1970

برخی حرف هایی th, nd st., که به دنبال روز می نویسند حذف می شود  October 18,1980

اسم ماه ها اغلب به صورت کوتاه نوشته می شوند

15 Nov,1980

می توان تمامتاریخ را به عدد نوشت

اما در آمریکایی و بریتانیایی متفاوت است آمریکا ماه را اول می نویسند در بریتانیا روز را اول

ششم آوریل1977 6.7.77   بریتانیا

چهارم ژوئن 1977 6.4.1977 آمریکا